waldorfská domŠkola

Prehrať video

Vitajte na stránke vytvorenej pre ľudí sympatizujúcich či hľadajúcich dobe a deťom primeranú pedagogiku. Budeme radi, ak sa k nám pripojíte a podporíte nás 🙂

Zápis do 1. ročníka
Pedagogika hlavy, srdca a rúk

Svet sa neskladá z izolovaných javov, naopak je rozmanitou spleťou ich vzťahov. Preto nestačí učiť fakty – hlavu, ale je nutné spoznávať vzťahy medzi nimi, ako aj medzi mnou samým a danými javmi – prostredníctvom citu či srdca.

Od zážitku k poznatku

Dieťa sa učí rozprávať, pretože zažíva reč. Snaží sa vzpriamiť a chodiť, pretože zažíva, že ľudia kráčajú vzpriamení.

Prečo by to malo byť inak napríklad s fyzikou? Zážitkom dieťa získava vzťah k danej problematike a prostredníctvom záujmu sa budí zvedavosť a vôľa porozumieť.

Spolupráca, nie súťaživosť

Schopnosť kooperovať je dôležitým atribútom kvalitného života jedinca v spoločnosti, ako aj pracovného zaradenia. Učíme sa teda každý svojím dielom prinášať svoje kvality ostatným tak, aby sme spoločne uspeli a zároveň sa od ostatných učíme to, v čom nás (zatiaľ) prevyšujú.

V neskoršom veku deti pravdaže pracujú aj individuálne, nie však s cieľom poraziť, ale obohatiť druhých.

Spojte sa s nami

Kontakty


Očianske združenie Sloboda k výchove, Podunajská 27, 821 06 Bratislava.

V súčasnosti pôsobíme na ulici Kukučínova 26, 831 01 Bratislava.

Viac informácií Vám radi poskytneme na telefónnom čísle 0905 538 598