Home Pre rodičov Ako vyzerá deň v domŠkole

Ako vyzerá deň v domŠkole

by Alexandra Fialová
Deň vo waldorfskej domŠkole

7.30 – 8.30

Začína deň v našej domŠKOLE, postupne sa schádzame a pripravujeme na prácu.

8.30 – 10.00 

Deti majú tzv. epochu. Epocha je cca 90 – 120 minútový vyučovací blok, v ktorom sa venujeme jednému z hlavných predmetov: matematika, slovenský jazyk, prírodoveda, vlastiveda (neskôr biológia, fyzika, chémia, dejepis…) a to v rozpätí štyroch týždňov. Teda napríklad v septembri sa budeme venovať matematike, v októbri slovenčine atď.

Epocha vo waldorfskej domŠkole

10.30 – 13.00 

Nasledujú cudzie jazyky (angličtina a nemčina), eurytmia, výtvarná výchova, telocvik, pracovné vyučovanie, hudba a podobne, v závislosti od ročníka a rozvrhu. Jednotlivé hodiny trvajú 45 minút, prípadne 2x 45 minút.

13.00 – 17.00

Je popoludňajší klub, kedy sa hráme vonku a vnútri, deti majú priestor na hru podľa vlastnej chute, alebo spoločné aktivity – dielničky.

You may also like