Home O škole Ľudia v domŠkole

Ľudia v domŠkole

by Andrea Laca

triedna učiteľka / 5. ročník

Alena Baranová

Alena Baranová

Pôsobím v našej domŠkole od jej začiatkov. Teším sa, že sa postupne rozrastá a silnie s tým, ako prichádzajú noví kolegovia i deti a ich rodičia.

Verím, že to tak pôjde ďalej, aby sme spoločne vytvárali priestor pre tých, ktorí majú záujem o takýto spôsob vzdelávania a výchovy svojich detí. Vediem piatakov. Rada sa venujem hudbe a bádaniu po neznámom s našimi deťmi. 

triedna učiteľka / 1. ročník

Veronika Čibová Feketeová

K iniciatíve som sa priblížila v jej začiatkoch, v roku 2015. O rok neskôr začal našu domŠkolu navštevovať môj syn a už nebola cesta späť. Začala som navštevovať seminár waldorfskej pedagogiky v Prahe a postupne som sa vnárala do waldorfskej pedagogiky aj našej domŠkoly stále viac s túžbou pomôcť tam, kde budem potrebná. Začala som vypomáhať v poobednom klubíku a od septembra 2019 som pracovala ako pomocná učiteľka v prvácko-druháckej triede. V školskom roku 2020/2021 vediem prvákov.

klubistka

Hanka Nemcová

V domŠkole pracujem od začiatku školského roka 2020/2021 ako klubistka. Do nástupu do domŠkoly som skúsenosti s waldorfskou pedagogikou nemala. Vedela som však o jej dobrých výsledkoch a preto som uvítala možnosť bližšie sa s ňou oboznámiť. Ukončila som bakalársky stupeň sociálnej práce na Univerzite Komenského.

nemčinárka

Andrea Laca

Andrea Laca

V našej domŠkole som od jej začiatkov ako rodič a od roku 2019 aj ako učiteľka nemčiny.

Vyštudovala som Pedagogickú fakultu v odbore učiteľstvo nemeckého jazyka a skúsenosti som naberala v niekoľkých školách a škôlkach na Záhorí.

triedna učiteľka / 4. ročník

Alexandra Fialová

Vyštudovala som liečebnú pedagogiku a pedagogické poradenstvo, som absolventkou vzdelávania v umeleckej a liečebnej eurytmii. Do kolégia Waldorfskej domŠkoly som sa pridala v roku 2018 najskôr ako učiteľka eurytmie a klubistka, popričom som deťom ponúkala terapiu liečebnej eurytmie. V školskom roku 2020/21 som prevzala vedenie štvrtáckej triedy a učím eurytmiu.

triedna učiteľka / 2. a 3. ročník

Katarína Hanusová

Katarína Hanusová

Vyštudovala som Goetheánske umenie a Antroposofickú umeleckú terapiu v Akadémii Raphael pod vedením Jany Koen v Bratislave. S manželom vychovávame dve deti. V domŠkole pôsobím od roku 2017 a  momentálne tu vediem skupinu detí 2.a 3. ročníka.

triedna učiteľka / 1. ročník 2021/2022

Tatiana Halačová

Tatiana Halačová

Som absolventkou Fakulty ekológie na TU Zvolen. 10 rokov som prežila vo Veľkej Británii, kde som študovala eurytmiu a potom ju aj následne učila na waldorfských školách v Hereforde a Edinburghu.
Po návrate na Slovensko v roku 2018 som nastúpila do pražského waldorfského seminára s víziou stať sa triednou učiteľkou. Veľmi sa teším, že sa mi táto príležitosť naskytla tu v bratislavskej domŠkole, a od septembra 2021 privítam skupinku učenia chtivých prváčikov.

angličtinárka

Jana Kostelníková

Vyštudovala som anglický jazyk na FiF UK a pracujem najmä ako prekladateľka. Waldorfská pedagogika ma zaujala pred niekoľkými rokmi, keď som hľadala vzdelávací smer pre môjho syna a tento záujem ma už nepustil.
Momentálne si rozširujem waldorfské obzory v druhom ročníku predprimárneho vzdelávania Inštitútu AlmaSofia. Od októbra 2020 sa v domŠkole na hodinách angličtiny venujem prvákom a druhácko-tretiackej triede.

Organizačné vedenie

Tatiana Bottová

Tatiana Bottová

S našou domŠkolou som spojená od jej začiatkov. Je to ako moja rodina. Môj syn je jedno z prvých lastovičiek školy. V škole pôsobím ako koordinátor a zastrešujem všetky organizačné , legislatívne , finančné a administratívne záležitosti ako aj bežný denný chod. Dva roky som bola aj asistentkou pre dieťa so špeciálnymi potrebami. Absolvovala som waldorfský seminár predprimárnej pedagogiky v Bratislave a waldorfský seminár v Prahe pre vek 7 – 14 rokov. Najviac ma zaujíma práca s deťmi  so špeciálnymi potrebami.

You may also like