Home O škole Ľudia v domŠkole

Ľudia v domŠkole

by Andrea Laca

triedna učiteľka / 7. ročník

Alena Baranová

Alena Baranová

Pôsobím v našej domŠkole od jej začiatkov. Teším sa, že sa postupne rozrastá a silnie s tým, ako prichádzajú noví kolegovia i deti a ich rodičia.

Verím, že to tak pôjde ďalej, aby sme spoločne vytvárali priestor pre tých, ktorí majú záujem o takýto spôsob vzdelávania a výchovy svojich detí. Vediem siedmakov. Rada sa venujem hudbe a bádaniu po neznámom s našimi deťmi. 

triedna učiteľka / 3. ročník

Veronika Čibová Feketeová

K iniciatíve som sa priblížila v jej začiatkoch, v roku 2015. O rok neskôr začal našu domŠkolu navštevovať môj syn a už nebola cesta späť. Začala som navštevovať seminár waldorfskej pedagogiky v Prahe a postupne som sa vnárala do waldorfskej pedagogiky aj našej domŠkoly stále viac s túžbou pomôcť tam, kde budem potrebná. Začala som vypomáhať v poobednom klubíku a od septembra 2019 som pracovala ako pomocná učiteľka v prvácko-druháckej triede. V školskom roku 2022/2023 vediem tretiakov.

klubista

Hynek Chaluš

V domŠkole pracujem od začiatku školského roka 2021/2022 ako klubista. 

nemčinárka

Andrea Laca

Andrea Laca

V našej domŠkole som od jej začiatkov ako rodič a od roku 2019 aj ako učiteľka nemčiny.

Vyštudovala som Pedagogickú fakultu v odbore učiteľstvo nemeckého jazyka a skúsenosti som naberala v niekoľkých školách a škôlkach na Záhorí.

Organizačné vedenie

Tatiana Bottová

Tatiana Bottová

S našou domŠkolou som spojená od jej začiatkov. V škole pôsobím momentálne ako koordinátorka a zastrešujem všetky organizačné , legislatívne , finančné a administratívne záležitosti ako aj bežný denný chod.

Dva roky som bola v domŠkole asistentkou pre dieťa so špeciálnymi potrebami.

Absolvovala som waldorfský seminár predprimárnej pedagogiky v Bratislave a waldorfský seminár v Prahe pre vekovú skupinu 7 – 14 rokov. Od novembra 2021 som študentkou seminára liečebnej a podpornej pedagogiky v Prahe.

triedna učiteľka / 6. ročník

Alexandra Fialová

Vyštudovala som liečebnú pedagogiku a pedagogické poradenstvo, som absolventkou vzdelávania v umeleckej a liečebnej eurytmii. Do kolégia Waldorfskej domŠkoly som sa pridala v roku 2018 najskôr ako učiteľka eurytmie a klubistka, popričom som deťom ponúkala terapiu liečebnej eurytmie. V školskom roku 2020/21 som prevzala vedenie štvrtáckej triedy a učím eurytmiu.

triedna učiteľka / 4. a 5. ročník

Katarína Hanusová

Katarína Hanusová

Vyštudovala som Goetheánske umenie a Antroposofickú umeleckú terapiu v Akadémii Raphael pod
vedením Jany Koen v Bratislave v rokoch 2011-2016. Potom som absolvovala učiteľské štúdium
waldorfskej pedagogiky v Prahe pod vedením Tomáša Zuzáka.

V domŠkole pôsobím od roku 2017
a v tomto školskom roku vediem triedu 4. a 5. ročníka a sprevádzam deti 7. ročníka v umeleckých
predmetoch, kde sa venujeme rôznym umeleckým technikám.

triedna učiteľka / 2. ročník 2021/2022

Tatiana Halačová

Tatiana Halačová


Som absolventkou Fakulty ekológie na TU Zvolen. 10 rokov som prežila vo Veľkej Británii, kde som študovala eurytmiu a potom ju aj následne učila na waldorfských školách v Hereforde a Edinburghu.
Po návrate na Slovensko v roku 2018 som nastúpila do pražského waldorfského seminára s víziou stať sa triednou učiteľkou. Veľmi sa teším, že sa mi táto príležitosť naskytla tu v bratislavskej domŠkole, kde vediem skupinku učenia chtivých druháčikov.

You may also like