Home Pre rodičov Platenie členského

Platenie členského

by Andrea Laca

Prosím Vás o uhrádzanie členského a stravného spolu v jednej sume, príklad: 300 € členské + stravné 53 € – suma k úhrade v jednej sume: 353 €, alebo kto platí v dvanástich platbách po 250 €, ten poukáže 303,- € (250 + 53 = 303).

Číslo účtu: SK4583300000002900822113

Variabilný symbol – prosím uviesť dátum narodenia dieťaťa.

Poznámka k úhrade – prosím uviesť meno dieťata

Vzhľadom na začiatok školského roka prosím v zmysle zmluvy s OZ Sloboda k výchove o nahlásenie frekvencie platby (10 alebo 12 splátok). Je potrebné dodržať vybranú frekvenciu po celý školský rok. V prípade, že z nejakého dôvodu budete potrebovať harmonogram splátok zmeniť, napíšte mi na e-mail tatiana.bottova@gmail.com, aby sme predišli zbytočným nedorozumeniam a nezrovnalostiam.

Tiež ma informujte o každej inej zmene ohľadom úhrad, aby som vedela preposlať skutočnosť nášmu účtovníkovi a vedeli sme včas a správne spárovať vaše platby.

V prípade, že máte niektorí nedoplatky z minulého roka, prosím o ich úhradu, aby sme mohli začať školský rok s čistým štítom. Tí, ktorých sa to týka mi, prosím, napíšte približný termín úhrady.

Dovoľujem si pripomenúť, že členské je splatné mesiac vopred, t.j. septembrové platby boli splatné k 15.8.2018. Do 15.9. sa platí členské za október. Stravné budeme platiť v septembri 2x, aby bolo tiež platené mesiac vopred.

Vyúčtovanie stravného sa bude robiť 2x ročne a to na konci januára a na konci júna. Vzniknuté preplatky budú vrátené na účet alebo po dohode vykompenzované s prípadnými nedoplatkami alebo ako kredit na ďalšie obdobie.

Pre zhrnutie uvediem priklad septembrových úhrad:

– v prípade, že ste platili septembrové clenské riadne do 15.8., do 15.9. by mala nasledovať takáto úhrada:
250 alebo 300 za členske (podľa zvoleného harmonogramu splátok členského) + 2 x 53 za stravné (septembrová + októbrová strava/ , potom už do 15.10. bude platba 250 /300 + 53 záloha na novembrovú stravu.

You may also like

Leave a Comment