Home Akcie Pozvánka na informačný seminár | 18.3.2023

Pozvánka na informačný seminár | 18.3.2023

by Andrea Laca

Milí rodičia, srdečne Vás pozývame na informačný seminár, ktorý sa uskutoční v sobotu 18.3.2023 od 9:00 do 16:30.

Je dôležité vopred si zodpovedať otázku, či je waldorfská škola a jej učebný plán v súlade s Vašimi predstavami o tejto škole a Vaším rodičovským prístupom k výchove. Preto by sme Vás radi sprevádzali týmto procesom, umožnili trochu spoznať učiteľov našej školy a obhliadnuť si jej priestory.

V prvých dvoch blokoch budeme mieriť k podstate waldorfskej pedagogiky a jej výučbovým metódam. V náčrte Vám predstavíme učebný plán waldorfskej školy vo výhľade na celých deväť ročníkov, zameraný na porozumenie podstate jednotlivých učebných predmetov a metodiky vyučovania. Ďalej Vás necháme ochutnať zo spôsobu práce s deťmi a niektorých umení, s ktorými sa Vaše deti u nás stretnú. Napokon bude priestor na otázky, ktoré neboli zodpovedané a k technickým otázkam okolo domškoláctva.

Program :

 9.00 – 10.30    Waldorfská pedagogika, základné princípy a piliere našej školy

10.30 – 11.00    Prestávka, malé občerstvenie

11.00 – 12.30   Waldorfský učebný plán

12.30 – 14.00    Prestávka na obed

14.00 – 15.00   Umelecké dielne – maľovanie/eurytmia

15.00 – 15.15    Krátka prestávka

15.15 – 16.30    Otázky a odpovede

Naším cieľom je poskytnúť Vám komplexnú predstavu, ktorú pokladáme za veľmi dôležitú pri voľbe správnej školy pre Vaše dieťa. Preto účasť na tomto podujatí veľmi odporúčame. 

Príspevok na seminár je 30 € (rodičovský pár spolu 45€)

Prihlasovanie je prostredníctvom formulára. Kapacita je obmedzená na 40 ľudí. 

Pri zápise do tabuľky si vyberte Vami preferované umenie. Váš včasný zápis nám uľahčí organizáciu podujatia.

Registračný formulár

Kolégium Waldorfskej domŠkoly


Odporúčané linky na vlastný výskum o waldorfskej pedagogike :

našu stránku www.slobodakvychove.sk – sekcie pre rodičov a o škole

http://www.iwaldorf.cz/wald_ped.php?menu=ped-owa 

https://asociacia.iwaldorf.sk/

a mnohé iné aj cudzojazyčné stránky na internete

K Ministerstvom školstva predpísaným povinnostiam škôl a rodičov k zápisu na šk.rok 2023/24

Kredit: Úvodný obrázok od stockgiu

You may also like