Home Pre rodičov Spolupráca s rodičmi

Spolupráca s rodičmi

by Alexandra Fialová
Waldorfská domŠkola

Rodičovské stretnutia a konzultácie

Otvorená a častá komunikácia s rodičmi je jedným z pilierov waldorfskej školy. Uskutočňuje sa najmä dvoma spôsobmi : spoločným rodičovským stretnutím alebo individuálnou konzultáciou.

Frekvencia rodičovských stretnutí je oveľa väčšia ako na iných školách, spravidla aspoň raz za dva mesiace. Pozostávajú z dvoch častí umeleckej resp. pedagogickej  a organizačnej. 

V prvej časti sa rodičia oboznamujú prostredníctvom vlastného zážitku s tým, čo cez vyučovanie zažívajú ich deti. Alebo učiteľ predostrie niektorú z výchovných či vzdelávacích tém, ktorá je práve aktuálna. Môže mať charakter prednášky, alebo diskusie. 

V druhej časti sa potom venujeme organizačným záležitostiam spravovania triedy, napríklad slávnosti, akcie, informácie a podobne. Jeho obsahom nie je oboznámenie rodičov s učebnými výsledkami ich detí. 

Učebnými výsledkami, či skôr vývojovými potrebami jednotlivých detí sa zaoberáme individuálne s rodičmi na konzultáciách. Tento čas nám umožňuje zaoberať sa do hĺbky záležitosťami jednotlivých  detí v dôvernom prostredí.

You may also like